Privacy Verklaring

Rederij ‘t Smidtje

Contactgegevens:

Ruysdaelkade 174
1072 AT Amsterdam
+31 20 670 6067
info@smidtje.nl
http://www.smidtje.nl

De Functionaris Gegevensbescherming van Rederij ’t Smidtje is te bereiken via info@smidtje.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rederij ‘t Smidtje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • – Voor- en achternaam
 • – Telefoonnummer
 • – Adresgegevens
 • – E-mailadres
 • – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@smidtje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rederij ‘t Smidtje verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Rederij ‘t Smidtje neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Rederij ‘t Smidtje.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rederij ‘t Smidtje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens | Bewaartermijn | Reden

 • – Voor- en achternaam | 2 jaar | Om u te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te voeren.
 • – Adresgegevens | 2 jaar | Om aan de factuureisen voor de belastingdienst te voldoen zodra u online een ticket besteld.
 • – E-mailadres | 2 jaar / tot uitschrijving | Om u te kunnen e-mailen om onze dienstverlening uit te voeren bewaren wij uw mailadres 2 jaar. Schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief dan bewaren wij uw mailadres tot u zich uitschrijft. Uitschrijven kan middels de uitschrijflink in elke nieuwsbrief die wij versturen.
 • – Telefoonnummer | 2 jaar | Om u te kunnen bellen om onze dienstverlening uit te voeren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Rederij ‘t Smidtje verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rederij ‘t Smidtje gebruikt technische en functionele cookies, in combinatie met analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht van de cookies die gebruikt worden:

Cookie | Naam | Functie | Bewaartermijn

 • – Google Analytics || Analytics cookies voor het bijhouden van website statistieken (gegevens worden geanonimiseerd) | 2 jaar.
  • _ga*
  • _utm*
 • – Hotjar || Analytics cookies voor het bijhouden van website bezoekersgedrag en statistieken (gegevens worden geanonimiseerd) | 1 jaar.
  • _hjptid*
  • hjSiteLang*
  • _hjOptOut*
  • X-Access-Key*
 • – Youtube  | Wordt door Google gebruikt voor het afspelen van YouTube video’s, om gebruikersvoorkeuren en apparaat gegevens op te slaan | Maximaal 2 jaar
  • APISID
  • CONSENT
  • HSID
  • LOGIN_INFO
  • PREF
  • SAPISID
  • SID
  • SSID
  • YSC
  • remote_sid

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@smidtje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Rederij ‘t Smidtje zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Rederij ‘t Smidtje wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rederij ‘t Smidtje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@smidtje.nl